Price

คำนวณค่าบริการต่อเดือนของคุณ

PMS 1 Year

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก ที่มีจำนวนห้องพักไม่มาก และขายห้องพักด้วยตนเอง

1,299

บาท / เดือน

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


Property Management System
เพิ่มเติม

PMS 1 Year Extra

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก ที่มีจำนวนห้องพักไม่มาก ขายห้องพักด้วยตนเอง และต้องการ iPad สำหรับเริ่มต้นใช้งาน

1,799

บาท / เดือน

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*สิ้นสุด

Property Management System
เพิ่มเติม
Free iPad Wifi Gen8 32GB 1 pc*

PMS CM 2 Year

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีการขายออนไลน์พร้อมกันหลายช่องทาง

2,786

3,278

บาท / เดือน

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*สิ้นสุด

Property Management System
เพิ่มเติม Chanel Manager (CM)
เพิ่มเติม
Free iPad Wifi Gen8 32GB 1 pc*

PMS CM 3 Year

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีการขายออนไลน์พร้อมกันหลายช่องทาง

2,622

3,278

บาท / เดือน

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*สิ้นสุด

Property Management System
เพิ่มเติม Chanel Manager (CM)
เพิ่มเติม
Free iPad Wifi Gen8 32GB 1 pc*
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อัพเดดล่าสุด : 27 มิถุนายน 2564