จัดการการจองและเข้าพักได้ง่ายและรวดเร็ว

การจองผ่าน Homemade Stay Front Desk เพียงขั้นตอนง่ายๆ เพียงแตะที่หน้าจอค้างไว้ 1 วินาที จะมีหน้าสร้าง Reservation ขึ้นมา

Dashboard 1

จากนั้นกรอกข้อมูลลูกค้าให้เรียบร้อย แล้วกด ตกลง

Simulator Screen Shot Apr 3, 2559 BE, 1.01.40 AM