In event

LAMTA talk ครั้งที่ 2
Law, Accounting, Management and Taxesfor Small Hotels – มาบริหารจัดการโรงแรมขนาดเล็กให้ถูกกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 18.30น.

สำหรับทุกท่านที่เป็นเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กหรือเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่พักประเภทต่างๆ

LAMTA talk 2 เป็นงานสัมมนากฏหมายโรงแรม การยื่นขออนุญาตที่พักไม่ใช่โรงแรม, กฎหมายมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,
การทำบัญชีและการจบริหารจัดการสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก ครบทุกเรื่องหัวข้อสุดฮอทแห่งการทำธุรกิจที่พักทุกประเภท

โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภท อาทิเช่น วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ The Boutique King, จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ : ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจโฮสเทลและManaging Director/ ทัศนีย์ เตาวลานนท์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ อนวัช บูรพาชน : วิศวกรเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง/ ภีม เพชรเกตุ : ผู้ก่อตั้ง Peak Engineระบบแอพพลิเคชั่นบัญชีธุรกิจ

 

ราคาคอร์ส : ราคาปกติ 4,900 บาท  พิเศษ!!สมัครพร้อมกันราคาท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียนได้ที่>>> https://goo.gl/sCRpkX

สมัครด่วนเพราะที่นั่งใกล้เต็มแล้ว !!! แล้วพบกันนะครับ

 

 

Recent Posts