In article

ตอนที่ 1

เรื่องนี้ผมมีเคสตัวอย่างย้อนหลังประมาณ 20 กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมมีหน้าที่ดูแล management trainees ของโรงแรมโอเรียนเต็ลที่มาจากโรงเรียนการโรงแรมจากสวิส  มีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรงแรมธุระกิจบูมมาก ๆ โรงแรมเปิดใหม่มากมาย ดังนั้นโรงแรมที่เปิดใหม่ก็จะมีการซื้อตัวหรือดึงตัวพนักงานจากโรงที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งปรากฎการนี้เกิดขึ้นกับโรงแรมทั่วประเทศไทยไม่เฉพาะแต่ในถึงกรุงเทพฯเท่านั้น
โปรดติดตามตอนต่อไปครับ….
ประสบการณ์ตรงจาก General Manager โรงแรมดังเรื่องการดูแลลูกน้อง เพื่อให้เขาช่วยดูแลลูกค้าให้มีความสุขแทนเราได้

Recent Posts

Leave a Comment