In article

ตอนที่ 6

ต่อจากตอนที่แล้ว … สิ่งที่ต้องทำเพื่อดึงคนเก่งไว้กับโรงแรมเรา
  1. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงานทุกระดับจะได้รับการปรับปรุงให้เทียบเท่ากับโรงแรมที่อยู่ในทำเลใกล้เคียงกันและที่มีในขนาดเดียวกัน
และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้พนักทุกคนก้าวหน้าอย่างเป็นระบบในทันที
โปรดติดตามตอนต่อไปครับ….

Recent Posts

Leave a Comment