In article

ตอนที่ 5

… ผมบอกว่าคุณต้องคุยกับเจ้าของและโน้มน้าวให้เจ้าของอนุมัติให้ทำดังต่อไปนี้ทันทีให้เร็วที่สุด
เพราะช่วงนี้คุณกับเจ้าของกำลังอยู่ในช่วงฮันนี่มูนทำอะไรก็ง่ายเพราะทั้งคุณและเจ้าของต่างก็มีความสุขในการที่จะทำเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ที่มีอยู่ และผมบอกฝรั่งว่าเมื่อเจ้าของอนุมัติแล้วให้ทำทันทีภายในหลังจากที่เลิกประชุมกับเจ้าของ แล้วให้เรียกประชุมหัวหน้าแผนกทุกคนด่วนแล้วแจ้งให้พวกเขาทราบว่า
  1. เราจะปรับปรุงห้องอาหารพนักงานทันที อาหารที่ทำให้พนักงานกินก็จะมีเมนูล่วงหน้าเป็นเดือนว่าในแต่ละวันมีอะไรบ้าง และกุ๊กที่ทำอาหารให้พนักงานกินต้องคิดว่ากำลังทำอาหารให้แขกของโรงแรมกินดังนั้นความอร่อย ความสะอาด การนำเสนอต้องถูกสุขอนามัย คุณภาพวัตถุดิบต้องได้ครบ
โปรดติดตามตอนต่อไปครับ….

Recent Posts

Leave a Comment