In article

ตอนที่ 4

การบ้านที่ผมให้คือ
  1. ดูห้องอาหารพนักงานว่าเป็นอย่างไร
  2. เทียบสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการ ค่าการตอบแทนที่ให้พนักงาน ให้เทียบกับโรงแรมอื่นที่มีขนาดเดียวหรือใกล้เคียงกันกับโรงแรมของเรา
  3. ดูแผนเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

หลังจากที่เขาไปรับหน้าที่ได้วันที่สองฝรั่งโทรมาหาผมเลย (ทำงานรวดเร็วมาก) เขาแจ้งผมกลับมาว่า

  1. ห้องอาหารพนักงานสภาพไม่ดีเลยสกปรกมาก ๆ
  2. ค่าตอบแทนที่พนักงานทุกระดับที่ได้รับก็ต่ำกว่าประมาณ 30% เทียบกับโรงแรมอื่นในระดับและขนาดเดียวกัน
  3. ไม่มีแผนการฝึกอบรมที่แน่นอนและเป็นระบบเลย
ผมบอกว่าคุณต้องคุยกับเจ้าของและโน้มน้าวให้เจ้าของอนุมัติให้ทำดังต่อไปนี้ทันทีให้เร็วที่สุด
โปรดติดตามตอนต่อไปครับ….

Recent Posts

Leave a Comment