เช็คสถานะทุกห้องได้อย่างรวดเร็ว

มองภาพรวมทั้งโรงแรม เป็นรายห้องได้สะดวกและรวดเร็ว เช็ค Room availability ได้ง่ายๆ แยกสถานะตามสีให้เข้าใจง่าย

Homemade Stay - Room availability