ตรวจสอบยอดรายได้แบบรายวัน รายเดือน และรายปี

ผู้บริหารโรงแรมสามารถดูรายงานพื้นฐานได้ทันทีภายในแอป

Homemade Stay - Summary report